ODLUKE
I DOKUMENTI
FAJLOVI
ZA PREUZIMANJE
(DOWNLOAD)
Preuzmite
dokument
ODLUKA
Odbora direktora
od 16. januara 2017. godine
Preuzmite
dokument
ZAPISNIK
sa vanredne Skupštine
PEKARSKOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA "IZVOR" Paraćin
od 17. februara 2017. godine
Preuzmite
dokument
GODIŠNJI IZVEŠTAJ
za 2016. godinu
Preuzmite
dokument
ODLUKA
o sazivanju redovne Skupštine
Preuzmite
dokument
GODIŠNJI
dokument o
objavljenim
informacijama
Preuzmite
dokument
ZAPISNIK
sa redovne Skupštine
PEKARSKOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA "IZVOR" Paraćin
od 29. maja 2017. godine